Această politică vizează aplicația mobilă a Campusului Virtual al Universității Politehnica Timișoara.

Păstrăm confidențialitatea informațiilor tale și luăm toate măsurile rezonabile pentru a îți proteja datele personale. Nu distribuim informațiile tale personale (inclusiv adresa de email) către nicio terță parte. Am putea fi obligați prin lege să distribuim anumite informații personale salvate, către organismele legale acreditate.

Secțiunile vizitate ale aplicației și informațiile corespunzătoare sunt salvate pentru toți utilizatorii aplicației cu scopul de a obține date analitice de utilizare a aplicației. De asemenea ele sunt salvate în cadrul operațiunilor normale în jurnalele noastre de pe server.

Dacă aveți orice întrebări despre oricare dintre aceste practici sau despre folosirea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm scrieți un email la contact@elearning.upt.ro.