Didatec – Selectie formare II

Didatec – Selectie formare II

Programul de formare ”DidaTec” în blended-learning, tehnologii educaționale moderne și utilizarea TIC în procesul didactic
Organizarea seriei II de formare (1 aprilie 2013 – 31 decembrie 2013)

Datorita participarii active in Campusul Virtual al UPT – CVUPT si/sau al interesului aratat pentru utilizarea, tehnologii educaționale moderne va facem cunoscuta posibilitatea de participare in:
Programul de formare ”DidaTec” în blended-learning, tehnologii educaționale moderne și utilizarea TIC în procesul didactic din proiectul POSDRU/87/1.3/S/60891 ”Şcoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti – DidaTec”

Acest program are în vedere instruirea cadrelor didactice existente la nivelul universităților și facultăților cu profil tehnic din România.
Durata programului de formare este de 9 luni, se finalizează cu eliberarea unui certificat de atestare a competențelor  si este desfasurat prin Centrul de eLearning al UPT.
http://elearning.upt.ro/proiecte/ro/didatec/126

Acest program de formare presupune:

 • participarea la un curs de formare de 6 luni 1 aprilie – 30 septembrie 2013 in format blended-learning (intalniri fata-fata si activitati online in CVUPT)
 • dezvoltarea unui curs utilizand tehnici informationale educationale, integrat in CVUPT, 1 aprilie – 31 decembrie 2013 (o singura disciplina care sa contina notiuni de curs + laborator/seminar/proiect)
 • o subvenţie acordata fiecarui cursant în sumă de 4.500 lei/persoană (echivalentul a 500 lei/lună x 9 luni durata programului de formare), pentru participarea la cursurile de formare si dezvoltarea de curs


Organizarea seriei II de formare (1 aprilie 2013 – 31 decembrie 2013)

Condiții de participare:  Cadre didactice universitare cu discipline aparținând învățământului superior tehnic/ Cadru didactic universitar din învățământul superior tehnic.
Număr de locuri disponibile în seria II de formare (1 aprilie 2013 – 31 decembrie 2013):
P2 – Universitatea Politehnica din Timișoara – 70 locuri
Criterii de evaluare :

 • Evaluare dosar înscriere
 • Interviu


Documente necesare inscrierii (Dosar) conform Metodologiei atasate – solicitate a fi depuse in format tiparit pana vineri 29 martie 2013 la Centrul de eLearning:

 • CV educațional in format EUROPASS + anexe – copii dupa diplome, semnat pe fiecare pagina – vezi model atasat
 • Chestionar de  competențe completat integral și semnat – atasat
 • Fișa disciplinei existentă sau propusă (Syllabus disciplinei in formatul UPT (existentă sau propusă)  pentru care candidatul doreste sa  realizeze toate materialele in format electronic. Candidații care nu sunt titulari de disciplină, prezintă acordul scris al titularului disiplinei.
 • Declarație pe proprie răspundere deținere material științific/didactic preliminar – atasat


Locatie depunere dosare seria 2 de formare (1 aprilie 2013 – 31 decembrie 2013):

Universitatea “Politehnica” din Timisoara: Centrul de eLearning, cladirea ELECTRO, Bul. V. Parvan no. 2, etaj II, sala B225

Calendarul selectiei pentru seria II de formare (1 aprilie 2013 – 31 decembrie 2013)

 • 25 martie 2013 – 29 martie  2013: depunerea dosarelor la Centrul de eLearning
 • 29 -31 martie 2013: jurizarea
 • 1 -3 aprilie 2013: anuntarea rezultatelor si confirmarea locurilor.

Derulare seriei II de formare (1 aprilie 2013 – 31 decembrie 2013)

1. Curs de formare DidaTec de 6 luni: 1 aprilie – 30 septembrie 2013 in format blended-learning (intalniri fata-fata si activitati online in CVUPT)
80 de ore de pregătire: 26 de ore de tutorial, 42 de ore de studiu individual, 12 ore de evaluare
Cuprins curs de formare DidaTec
Tehnici si tehnologii moderne in educatie – procese educationale si materiale didactice electronice
Blended si e- learning: platforme; facilitati; tehnologii
Elaborarea materialelor de curs in format electronic
Elaborarea materialelor suport pentru aplicatii
Elaborarea materialelor de testare/evaluare
Gestionarea si administrarea activitatii didactice pe platforme educationale

2. Dezvoltarea unui curs utilizand tehnici informationale educationale, integrat in CVUPT, 1 aprilie – 31 decembrie 2013 (un singur curs care sa contina notiuni de curs + laborator/seminar/proiect)

Tema de control / Etapa de evaluare Materiale  realizate Mod de evaluare
Tema de control 1 / E1
(Luna 1, 2)
fisa disciplinei
structurarea continutului disciplinei (realizare programa analitica)
test
evaluare materiale realizate
Tema de control 2 / E2
(Luna 2,3)
1 modul de curs
1 aplicatie practica
(seminar, proiect, laborator)
test
evaluare materiale realizate
Tema de control 3 / E3
(Luna 4)
1 test de evaluare on line a  studentilor
managementul activitatilor didactice pentru cursul propriu in platforma e-Learning
test
evaluare materiale realizate
Tema de control 4 / E4
(Luna 5,6,7)
50% module de curs
50 % aplicatii practice
(seminar, proiect, laborator)
test
evaluare materiale realizate
Tema de control 5 / E5
(Luna 8,9)
100% module de curs
100 % aplicatii practice
(seminar, proiect, laborator)
test
evaluare materiale realizate

3. Primirea subvenţie în sumă de 4.500 lei/persoană (echivalentul a 500 RON/lună x 9 luni durata programului de formare), pentru participarea la cursurile de formare. Subvenția se va acorda în tranșe:

 • Tranșa I – în valoare de 1.500 lei, la finele lunii a 3-a din programul de formare, după ce participantul a promovat evaluările intermediare E1 și E2;
 • Tranșa II – în valoare de 500 lei, la finele lunii a 4-a din programul de formare, după ce participantul a promovat evaluarea intermediară E3;
 • Tranșa III – în valoare de 2.500 lei, la finalul programului de formare, după ce participantul a promovat evaluarea intermediară E4, evaluarea finală E5 și a predat toate materialele realizate în etapele de formare .

Informatii si modele depunere acte la Centrul de eLearning,
cladirea ELECTRO, Bul. V. Parvan no. 2, etaj II, sala B225
Email:  radu@cm.upt.ro
diana@cm.upt.ro

Prof.dr.ing. Radu Vasiu
Coordonator P2 – UPT

Documente

01_metodologie_selectie_participanti_final

02_AdmitereParticipanti

03_AcordarePunctajChestionar

04_AcordarePunctajInterviu

CVTemplate_ro_Didatec

DidaTec-declaratie-upt