Tehnologii si sisteme de telecomunicatii  |  an 1  –  an 2  –  an 3  –  an 4

Informatica aplicata  |  an 1  –  an 2  –  an 3

Comunicare si Relatii Publice  |  an 1  –  an 2  –  an 3

Tehnologia Constructiilor de Masini  |  an 1  –  an 2  –  an 3 –  an 4

 

Cursuri Tutori
Analiza matematica Conf.univ. dr. Pater Flavius
Asist.univ. Popescu Dan
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială Prof.univ.dr. Lăzureanu Cristian
Conf.univ.dr. Căruntu Bogdan
Fizica Prof.dr.habil. Pop Nicolina Rodica
Chimie Conf.univ.dr.chim. Duțeanu Narcis
Știința și ingineria materialelor I Ș.l.dr.ing. Duma Sebastian
Geometrie descriptiva si desen tehnic Conf.univ.dr.ing. Ilie Mariana
Limbi de circulatie internationala 1 Asist.univ.dr. Constantin Claudia
Educatie Fizica 1 Lect.dr. Ionescu Dan
Stiinta si ingineria materialelor II Ș.l.dr.ing. Duma Sebastian
Matematici speciale Lect.univ.dr. Bundău Olivia Mihaela
Mecanică I Prof.univ.dr.ing. Herișanu Nicolae
Desen tehnic si infografica Conf.univ.dr.ing. Ilie Mariana
Tehnologia materialelor 1 Conf.dr.ing. Tulcan Liliana
As.dr.ing. Pop-Călimanu Marius
Limbi de circulatie internationala 2 Asist.univ.dr. Constantin Claudia
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare Ș.l.dr.ing. Dume Adrian Ilie
Educatie Fizica 2 Lect.dr. Ionescu Dan