fbpx

Sorina Jecza

Sorina Jecza

Ro: Sorina Jecza

Dr. Sorina Jecza are formatie umanistă, fiind absolventă a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Timişoara (1975-1979), doctor în Arte vizuale (2006). Cercetător ştiinţific la Institutul de Studii Banatice “Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara (1990-2015).

Director executiv şi, în prezent, preşedinte al Fundaţiei TRIADE din Timişoara, a organizat în această calitate, peste 200 de expoziţii, a iniţiat şi coordonat numeroase proiecte finanţate de către Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Primăria Timişoara. De asemenea, ca editor, a îngrijit şi publicat, sub egida Fundaţiei Interart Triade, peste 200 de volume: cataloage de artă, albume, monografii, cărţi de literatură, iar, în calitate de autor sau coautor, a publicat, lucrări de istorie literară şi plastică.

En: Sorina Jecza

Dr. Sorina Jecza has a humanist background, being a graduate of the Faculty of Philology of the University of Timisoara (1975-1979), Ph.D. in Visual Arts (2006). Scientific researcher at the “Titu Maiorescu” Institute of Banat Studies of the Romanian Academy, Timişoara Branch (1990-2015).

Executive Director and, currently, President of the TRIADE Foundation from Timişoara,  has organized as such more than 200 exhibitions, initiated and coordinated numerous projects financed by the Ministry of Culture, the Romanian Cultural Institute, the National Cultural Fund Administration, the Timişoara City Hall. Also, as an editor, she edited and published, under the auspices of the Interart Triade Foundation, over 200 volumes: art catalogs, albums, monographs, literature books, and, as an author or co-author, she published works of literary and plastic history.

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP