fbpx

Profesori

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin

Speaker

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin. Prorector al Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității.  Inginer mecanic, doctor in inginerie industriala, conducator de doctorat. Titular al cursurilor  Proiectarea Dispozitivelor, Bazele Creatiei Tehnice, Bioinginerie Mecanica Asistata, Etica si Integritate Academica. Membru al Consiliului ARACIS. Expert al Oficiului European de […]

Prof. univ. dr. ing. Irina Lungu

Speaker

Este Profesor la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, conducător de doctorat în Inginerie Civilă, Prorector Relații Internaționale la TUIASI, Președinte al Filialei Iași – Societatea Română de Geotehnică și Fundații. În perioada 2010-2013 este responsabil al Centrului Suport TUIASI în cadru Proiectului DIDATEC ”Școala universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic […]

Prof.dr. fiz. Irina Radinschi

Speaker

Contact: radinschi@yahoo.com, irina.radinschi@tuiasi.ro D-na Irina Radinschi este profesor universitar în cadrul Departamentului de Fizică a Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași unde predă cursuri de Fizică Generală și Fizică Tehnică. Domeniile sale de cercetare includ Relativitatea Generală, modelare, materiale performante pentru constructii și mediu. Doamna profesor are experiență și în lucrul cu programele de calcul Maple, […]

Ing. mat. Marius Șutu

Speaker

Marius Șutu activează în zona IT a Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași din anul 2011, iar din 2018 conduce Direcția Informatizare și Comunicații Digitale, structură ce asigură dezvoltarea și întreținerea infrastructurii și serviciilor IT&C ale Universității. În ultimii ani, a coordonat echipele IT ce au contribuit la depunerea și implementarea proiectelor instituționale, cu finanțare […]

Conf. dr. ing. Florin Pantilimonescu

Speaker

 Florin Pantilimonescu este conf.dr. ing. la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași unde a dezvoltat cursuri și laboratoare în domeniul Embedded Linux Machine, Internet of Things, Intelligent Car, web activ. În ultimii 6 ani a lucrat în Infineon (Siemens) în calitate de coordonator al echipelor de dezvoltare a […]

Conf.dr. Bogdan Timar

Speaker

RO: Bogdan Timar este decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara și medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu”, specializat în diabet, boli metabolice și medicină internă. Este implicat activ în dezvoltarea de programe de educație în domeniul medical, fiind promotorul și coordonatorul programului Diabetes […]

Conf. dr.ing. Șerban Meza

Moderator

Șerban Meza este conferențiar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, director al Biroului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și membru al Laboratorului de Sisteme și Aplicații Multimedia. În ultimii 10 ani a fost implicat în coordonarea diverselor proiecte instituționale la nivel regional și național în domeniul implementării tehnologiilor de comunicare și colaborare online în diverse […]

Șl. dr.ing. Aurelia Ciupe

Moderator

Aurelia Ciupe este lector la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și membru al Laboratorului de Sisteme și Aplicații Multimedia. În decursul ultimului deceniu, s-a implicat în dezvoltarea suportului tehnologic pentru soluții educaționale dedicate învățământului superior și instituțiilor naționale. Este coordonatorul local UTCN în cadrul proiectului LOVEDISTANCE Erasmus + CBHE: “Learning Optimization and Academic Inclusion Via Equitative […]

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP