fbpx

Wim Van Petegem

Wim Van Petegem

Ro: Wim Van Petegem deține o diplomă de master în inginerie electrică de la Universitatea din Gent (Belgia), o diplomă de master în inginerie biomedicală de la KU Leuven (Belgia) și o diplomă de doctorat în inginerie electrică de la KU Leuven (1993). A lucrat la Universitatea din Alberta, Edmonton (Canada), la universitatea ”Open University” din Țările de Jos și la Colegiul Universitar din Leuven (Belgia). Din 2001 până în 2012 a fost șeful Centrului de Media și Învățare și ulterior, a devenit director al Departamentului de Predare și Învățare de la KU Leuven (Belgia). În prezent, este profesor la Facultatea de Tehnologie în Inginerie din KU Leuven. Interesele sale de cercetare sunt în tehnologiile de învățare, proiectarea instrucțională, educația inginerească, învățarea hyflex și bursa digitală. El și echipa sa sunt implicați în calitate de antreprenori, parteneri, coordonatori, experți sau evaluatori în multe proiecte de cercetare, implementare și dezvoltare. El predă cursuri privind competențele profesionale și interculturale de inginerie și implementează abordări inovatoare în predarea și învățarea în alte cursuri. Este membru al Comisiei de evaluare a calității educației din Flandra și Țările de jos. Este implicat activ în diferite rețele internaționale de universități (cum ar fi SEFI, EDEN și MEDEA) și este puternic implicat în proiecte de cooperare pentru dezvoltare cu Sudul. De asemenea, oferă cursuri de formare periodice (în Leuven și în străinătate, de exemplu, în Africa de Sud, Ecuador, Etiopia, China, Filipine, etc.) privind inovarea în educație și competențele digitale pentru profesori și ppersonalul de asistență profesională. Mai multe informații pot fi găsite la: http://www.kuleuven.be/cv/u0015681e.htm, și http://be.linkedin.com/in/wimvanpetegem

En: Wim Van Petegem holds an MSc degree in Electrical Engineering from the University of Ghent (Belgium), an MSc degree in Biomedical Engineering from the KU Leuven (Belgium), and a Ph.D. degree in Electrical Engineering from KU Leuven (1993). He worked at the University of Alberta, Edmonton (Canada), at the Open University of the Netherlands, and at the Leuven University College (Belgium). From 2001 till 2012 he was the head of the Media and Learning Center and later he became Director of the Teaching and Learning Department at KU Leuven (Belgium). Currently, he is a Professor at the Faculty of Engineering Technology at KU Leuven. His research interests are in learning technologies, instructional design, engineering education, hyflex learning, and digital scholarship. He and his team are involved as contractors, partners, coordinators, experts, or evaluators in many research, implementation, and development projects. He is teaching courses on professional and intercultural engineering skills and implements innovative approaches to teaching and learning in other courses. He is a regular panel member of review committees to assess the quality of education in Flanders and the Netherlands. He is actively involved in different international networks of universities (like SEFI, EDEN, and MEDEA) and he is heavily engaged in development cooperation projects with the South. He also gives regularly trainings (in Leuven and abroad, e.g. in South Africa, Ecuador, Ethiopia, China, Philippines, etc.) on innovation in education and digital competencies for teachers and professional support staff. More information can be found at: http://www.kuleuven.be/cv/u0015681e.htm, and http://be.linkedin.com/in/wimvanpetegem

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP