fbpx

Riina Vuorikari

Riina Vuorikari

Ro: Dr. Riina Vuorikari, cercetător, Comisia Europeană

Capital uman și ocuparea forței de muncă (Unitatea B4)

JRC Science Hub

Având în vedere atenția curentă acordată cetățenilor care interacționează cu sistemele AI, activitatea dr. Vuorikari se concentrează pe dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor pe care cetățenii ar trebui să le aibă pentru a se implica cu încredere, critic și în siguranță cu sistemele AI.

Aceasta face parte din actualizarea DigComp 2.2, pe care ea o conduce, sprijinind inițiativa politică a UE pentru Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027).

Dr. Riina Vuorikari s-a alăturat Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene în iulie 2013. Ea contribuie la cercetarea și susținerea politicilor în domeniul educației digitale și al dezvoltării competențelor. Celelalte teme ale sale acoperă domenii precum dezvoltarea și învățarea profesională a profesorilor, spațiile de creație educaționale și AI în educație.

Riina are diplome în educație (M.Ed în 1998 în Finlanda) și hipermedia (DEA în 1999 în Franța). Doctoratul său este de la Școala olandeză de cercetare pentru Sisteme Informaționale și de Cunoaștere (2009). Din 1999, ea lucrează în domeniul educației digitale. Interesul ei principal este abordarea problemelor legate de adoptarea noilor tehnologii și inovarea în educație. Înainte de a se alătura JRC la Sevilla, ea a lucrat ca manager de proiect și analist de cercetare. Mulți dintre clienții ei aveau sediul la Bruxelles, inclusiv organizațiile educaționale precum European Schoolnet și autoritățile naționale și regionale din domeniul educației (de exemplu, Ministerul Educației).

En: Dr. Riina Vuorikari, Research fellow, European Commission 

Human Capital and Employment (Unit B4)

JRC Science Hub 

With the current attention on citizens interacting with AI systems, Dr. Vuorikari’s work focuses on developing a better understanding of knowledge, skills, and attitudes that citizens should have in order to engage confidently, critically, and safely with AI systems. This is part of the DigComp 2.2 update, which she leads, supporting the EU’s policy initiative for the Digital Education Action Plan (2021-2027).

Dr. Riina Vuorikari joined the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) in July 2013. She contributes to research and policy support in the field of digital education and skills development. Her other themes cover areas such as Teacher Professional Development and Learning, Educational Makerspaces, and AI in Education.

Riina has degrees in education (M.Ed in 1998 in Finland) and hypermedia (DEA in 1999 in France). Her Ph.D. is from the Dutch research school for Information and Knowledge Systems (2009). Since 1999, she works in the field of digital education. Her main interest is dealing with issues related to the adoption of new technologies and innovation in education. Before joining the JRC in Sevilla, she worked as a Project Manager and Research Analyst. Many of her clients were based in Brussels, including educational organizations such as European Schoolnet, and national and regional education authorities (e.g. Ministry of Education).

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP