fbpx

Giulia Vigo

Giulia Vigo

Giulia Vigo,Università di Modena e Reggio Emilia, Italy

RO:

Giulia Vigo este în prezent doctorandă în educație muzeală la Università di Modena e Reggio Emilia, concentrându-se pe tema “Constructivist Museum Teaching for sustainability education”. Călătoria ei academică reflectă angajamentul de a avansa practicile educaționale în cadrul instituțiilor culturale. Giulia a devenit expert în Experimentalism, narațiune, muzeu și Cercetare educațională și evaluativă la cursul de licență în Științe pedagogice de la Tor Vergata University din Roma.

Pregătirea sa educațională include o specializare postuniversitară în studii avansate în domeniul educației muzeale la Universitatea Roma Tre, un masterat în patrimoniu cultural la Universitatea Tor Vergata și o diplomă de licență în planificarea turismului cultural la Universitatea din Padova. De asemenea, Giulia s-a implicat activ în experiențe de cercetare și de lucru pe teren. În noiembrie 2023, ea a făcut parte din echipa internațională care a câștigat concursul internațional Spotlight Heritage Student Contest, în cadrul programului cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii. De asemenea, a participat la Școala de vară 2023 privind Digital Humanities & Digital Communication la Universitatea din Modena și Reggio Emilia, prezentând un poster intitulat “Museum Educational Paths: An approach to co-design.” În plus, Giulia Vigo a contribuit în domeniu prin publicațiile sale. În 2022, ea a fost autoarea unui capitol intitulat “Parfumuri, povești și transformări ale artei” în cadrul volumului Empirical Studies in Museum Education 2, editat de A. Poce și publicat de Edizioni Scientifiche Italiane.

EN:

Giulia Vigo is currently pursuing her Ph.D. in Museum Education at the University of Modena and Reggio Emilia, focusing on the theme “Constructivist Museum Teaching for sustainability education.” Her academic journey reflects a commitment to advancing educational practices within cultural institutions. Giulia became a subject expert in Experimentalism, narration, museum, and Educational and evaluative research at the degree course in Pedagogical Sciences at Tor Vergata University in Rome.

Her educational background includes a Postgraduate Specialization in Advanced Studies in Museum Education from Roma Tre University, a Master’s Degree in Cultural Heritage from Tor Vergata University, and a Bachelor’s degree in cultural tourism planning from the University of Padua. Giulia has also actively engaged in research and fieldwork experiences. In November 2023, she was part of the international team that won the International Spotlight Heritage Student Contest as part of the Timișoara 2023 European Capital of Culture Cultural Programme. She also participated in the 2023 Summer School on Digital Humanities & Digital Communication at the University of Modena and Reggio Emilia, presenting a poster titled “Museum Educational Paths: An approach to co-design.”Furthermore, Giulia Vigo has contributed to the field through her publications. In 2022, she authored a chapter titled ” Perfumes, stories and art transformations ” as part of the Empirical Studies in Museum Education 2, edited by A. Poce and published by Edizioni Scientifiche Italiane.

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP