fbpx

Clara Neppel

Clara Neppel

Ro: Clara Neppel

Dr. Clara Neppel este responsabilă pentru dezvoltareaoperațiunilor și a prezenței IEEE în Europa, concentrându-se pe nevoile industriei, mediului academic și guvernului. Ea servește ca punct de contact pentru inițiative cu privire la tehnologie, inginerie și probleme de politică publică conexe care ajută la implementarea angajamentului global continuu al IEEE de a promova inovația tehnologică în beneficiul umanității.

În calitate de șef european al celei mai mari organizații profesionale tehnice din lume, dr. Neppel este dedicată, sub o prismă științifică și tehnologică, sprijinirii și promovării inovației sustenabile centrate pe om. Ea contribuie la probleme referitoare la politica tehnologică a mai multor organizații internaționale, precum OCDE, Comisia Europeană și Parlamentul sau Consiliul Europei. Ea este implicată în eforturi legate de tehnologiile emergente, antreprenoriat, educație, precum și implicațiile societale ale tehnologiei.

Dr. Neppel este, de asemenea, membră a Consiliului de Supraveghere al EIT Digital, al Consiliului Consultativ Științific-Industrial al Research Studios Austria FSG, al Consiliului de Strategie al Centrului de Competențe Software Hagenberg, precum și al Consiliului Consultativ Independent al Centrului RI ​​pentru Formare Doctorală din Regatul Unit, responsabilă, răspunzătoare și transparentă în IA.

S-a alăturat IEEE după mulți ani la Oficiul European de Brevete, unde a fost implicată în diverse aspecte legate de inovare, proprietate intelectuală și politici publice în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Dr. Neppel deține un doctorat în Informatică de la Universitatea Tehnică din München și un Master în Dreptul Proprietății Intelectuale și Management de la Universitatea din Strasbourg.

En: Clara Neppel

Dr. Clara Neppel is responsible for the growth of IEEE’s operations and presence in Europe, focusing on the needs of industry, academia, and government. She serves as a point of contact for initiatives with regard to technology, engineering, and related public policy issues that help to implement IEEE’s continued global commitment to fostering technological innovation for the benefit of humanity.

As the European head of the world’s largest technical professional organization, Dr. Neppel is dedicated, under a scientific and technological prism, to supporting and advancing human-centric and sustainable innovation. She contributes to issues regarding the technology policy of several international organizations, such as the OECD, European Commission, and Parliament or the Council of Europe. She is involved in efforts related to emerging technologies, entrepreneurship, education, as well as societal implications of technology.

Dr. Neppel is also a member of the Supervisory Board of EIT Digital, the Scientific-Industrial Advisory Board of Research Studios Austria FSG, the Software Competence Center Hagenberg Strategy Board, as well as the Independent Advisory Board of the UK RI Centre for Doctoral Training in Accountable, Responsible and Transparent AI.

She joined IEEE after many years with the European Patent Office where she was involved in various aspects relating to innovation, intellectual property, and public policy in the field of information and communication technologies.

Dr. Neppel holds a Ph.D. in Computer Science from the Technical University of Munich and a Master in Intellectual Property Law and Management from the University of Strasbourg.

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP