fbpx

Arnold Pears

Arnold Pears

Arnold Pears, KTH Royal Institute of Technology, president elect IEEE Education

RO:

Arnold Pears este implicat activ în cercetarea în domeniul educației inginerești, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea metodologiilor eficiente de predare a ingineriei în diverse contexte sociale. El pune accentul pe natura multifațetată a educației în inginerie, care se extinde dincolo de cunoștințele tehnice pentru a cuprinde practicile profesionale și aplicarea competențelor tehnice în beneficiul societății.

Recunoscând prevalența dominației masculine în inginerie, Pears se străduiește să facă ingineria mai incluzivă. Cercetările sale se concentrează pe explorarea percepțiilor tinerilor indivizi asupra ingineriei, examinând experiențele de învățare din perspectiva acestora. Pears urmărește să faciliteze o mai mare implicare a tinerilor în domeniile tehnologiei și ingineriei, făcând educația STEM mai semnificativă și mai accesibilă pentru ei.

EN:

Arnold Pears is actively engaged in engineering education research, aiming to enhance the understanding of effective engineering teaching methodologies within diverse societal contexts. He emphasizes the multifaceted nature of engineering education, which extends beyond technical knowledge to encompass professional practices and the application of technical skills for societal benefit.

Recognizing the prevalence of male dominance in engineering, Pears strives to make engineering more inclusive. His research focuses on exploring young individuals’ perceptions of engineering, examining the learning experiences from their perspective. Pears aims to facilitate greater engagement of young people in technology and engineering fields, making STEM education more meaningful and accessible to them.

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP