Datele necesare plății sunt:

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara, România, Piața Victoriei, nr.2

CUI: 4269282

IBAN: RO21TREZ62120F330500XXXX

La detalii de plată se va nota:  taxă sem. ll, nume, prenume, specializare, an studii (ex: taxă sem. ll, Ionescu Ioan, CRP ll ID)

În urma situației create în Universitatea Politehnica din Timișoara legat de suspendarea prezenței studenților la cursuri și examene în perioada următoare, plata taxelor la ID/IFR se va efectua astfel:

  • Plata taxei se va efectua prin transfer bancar iar dovada plății se va trimite prin e-mail la contact@elearning.upt.ro .
  • Taxa de susținere a unor examene în Prezentarea a 3-a: 60 Ron/disciplina. La detalii de plată se vor trece: nume, specializarea, anul de studii și materia la care se susține  examenul. (ex:  Popescu  Ion,  TST lll,  P3 Engleză/ taxa sem 2).
  • Conform deciziei 2407/24.02.2020, taxele de studii aferente semestrului ll (an universitar 2019-2020) se pot plati in perioada 13.03.2020-16.04.2020.       

Taxe

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT Nr. 40/16.04.2019, se instituie drept taxe de școlarizare în UPT, pentru anul universitar

2019/2020 :

  • – 3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Tehnologia Construcțiilor de Mașini
  • – 2.550 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice

Plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar.

În baza HG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului și OMF nr. 12352003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun următoarele:

  • plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar
  • după efectuarea plății prin virament bancar, plătitorul este obligat să transmită Centrului de ID/IFR și eLearning prin email la contact@elearning.upt.ro ordinul de plată, astfel încât să se poată identifica numele plătitorului și obiectul detaliat al plății.

Titular cont bancar : Universitatea Politehnica Timișoara
Contul bancar utilizat pentru plata taxelor de școlarizare prin virament: Universitatea Politehnica Timișoara, Piața Victoriei, nr.2

IBAN: RO21TREZ62120F330500XXXX

CUI: 4269282

La detalii de plată se vor trece: nume, prenume, specializare ID/IFR, an de studii