Datele necesare plății sunt:

Beneficiar: Universitatea Politehnica Timisoara, România, Piața Victoriei, nr.2

CUI: 4269282

IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

La detalii de plată se va nota: Facultatea, anul ...,sem..., TX... (se completează în funcţie de plata efectuată, conform prescurtărilor), nume/prenume, CNP

În urma situației create în Universitatea Politehnica din Timișoara legat de suspendarea prezenței studenților la cursuri și examene în perioada următoare, plata taxelor la ID/IFR se va efectua astfel:

  • Plata taxei se va efectua prin transfer bancar, iar dovada plății se va trimite prin e-mail la contact@elearning.upt.ro .
  • Taxa de susținere a unor examene în Prezentarea a 3-a: 60 Ron/disciplina. Dovada plății va trebui să conțină următorul text: Facultatea, anul ...,sem..., TX... (se completează în funcţie de plata efectuată, conform prescurtărilor), nume/prenume, CNP.

Taxe

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT Nr. 94/21.07.2020, se instituie drept taxe de școlarizare în UPT, pentru anul universitar

2020/2021 :

  • – 3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Tehnologia Construcțiilor de Mașini
  • – 2.550 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice

Prescurtările folosite pentru taxe sunt:

TX ŞC – Taxă anuală de şcolarizare;

TX PEN – Taxă de penalizare;

TXECH – Taxă de recunoaştere şi echivalare pentru anii de studiu recunoscuţi;

TX P3... – Taxă de susţinere a exam. în prezentarea a 3-a la disciplina … (se scrie prescurtat disciplina);

TX LAB … – Taxă de recuperare lucrări laborator la disciplina … (se scrie prescurtat disciplina);

TX LIC/DIS – Taxă pentru susţinerea lucrărilor de finalizare a studiilor;

TX ÎNMAT – Taxă de înmatriculare;

TX REÎN – Taxă de reînmatriculare;

TX TRANSF – Taxă de transfer;

TX REL STUD – taxă pentru reluarea studiilor. 

Prescurtările folosite pentru facultăți sunt:

AC– Facultatea de Automatică şi Calculatoare;

ETCTI – Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale;

MEC – Facultatea de Mecanică;

FSC – Facultatea de Stiinte ale Comunicării. 

Plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar.

În baza HG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului și OMF nr. 12352003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun următoarele:

  • plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar
  • după efectuarea plății prin virament bancar, plătitorul este obligat să transmită Centrului de ID/IFR și eLearning prin email la contact@elearning.upt.ro ordinul de plată, astfel încât să se poată identifica numele plătitorului și obiectul detaliat al plății.

Titular cont bancar : Universitatea Politehnica Timișoara
Contul bancar utilizat pentru plata taxelor de școlarizare prin virament: Universitatea Politehnica Timișoara, Piața Victoriei, nr.2

IBAN:RO20 BACX 0000 0030 1782 5060 

CUI: 4269282

La detalii de plată se vor trece: “Facultatea, anul …,sem…, TX… (se completează în funcţie de plata efectuată, conform prescurtărilor), nume/prenume, CNP”.