Taxe

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT Nr. 40/16.04.2019, se instituie drept taxe de școlarizare în UPT, pentru anul universitar

2019/2020 :

  • – 3.600 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Informatică, Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, Tehnologia Construcțiilor de Mașini
  • – 2.550 lei/an, plătibilă în 2 tranșe pentru Comunicare și Relații Publice

Plata Taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar.
În baza HG nr.146/2002 privind formarea și utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului și OMF nr. 12352003 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun următoarele:

  • plata taxelor de școlarizare se poate efectua prin virament bancar
  • după efectuarea plătii prin virament bancar, plătitorul este obligat să transmită Centrului de ID/IFR și eLearning prin email la contact@elearning.upt.ro ordinul de plată, astfel încât să se poată identifica numele plătitorului și obiectul detaliat al plății.

Titular cont bancar : Politehnica University of Timisoara
Contul bancar utilizat pentru plata taxelor de școlarizare prin virament:

Politehnica University of Timisoara

Piața Victoriei, nr.2

IBAN: RO21TREZ62120F330500XXXX

CUI 4269282

La detalii de plată se vor trece: nume, prenume, specializare ID/IFR, an de studii