fbpx

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin

Speaker

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin. Prorector al Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității.  Inginer mecanic, doctor in inginerie industriala, conducator de doctorat. Titular al cursurilor  Proiectarea Dispozitivelor, Bazele Creatiei Tehnice, Bioinginerie Mecanica Asistata, Etica si Integritate Academica. Membru al Consiliului ARACIS. Expert al Oficiului European de Brevete. Autor a 18 cărți, 130 lucrări științifice, 7 brevete de inventie, 28 proiecte/ granturi de cercetare.

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP