fbpx

Prof. univ. dr. ing. Irina Lungu

Prof. univ. dr. ing. Irina Lungu

Speaker

Este Profesor la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, conducător de doctorat în Inginerie Civilă, Prorector Relații Internaționale la TUIASI, Președinte al Filialei Iași – Societatea Română de Geotehnică și Fundații.
În perioada 2010-2013 este responsabil al Centrului Suport TUIASI în cadru Proiectului DIDATEC ”Școala universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice și inginerești” coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, TUIASI participând atât în programul de formare cât și în cel de mentorat, proiectului fiind cel mai mare proiect la nivel național promotor al învățământului superior tehnic de tip blended-learning.
A coordonat pentru TUIASI proiectele Erasmus Mundus cLINK și gLINK, în consorții de universități de prestigiu din Europa și Asia, proiecte Erasmus KA2 orientate spre creșterea dimensiunii sociale a universităților, proiecte naționale de dezvoltare continuă a Internaționalizării în universitate.
În portofoliul științific sunt vizibile 2 monografii, 10 cărți de specialitate și manuale universitare, peste 150 de lucrări publicate în domeniul educației și cercetării în Inginerie Civile.

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP