fbpx

Mihaela Crișan Vida

Mihaela Crișan Vida

Ș.l.dr.ing. Mihaela Crișan-Vida este Șef de lucrări în cadrul departamentului de Automatică și Informatică Aplicată, Universitatea Politenica Timișoara, România. A obținut titlul de doctor în anul 2012 în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației. Ea a publicat peste 45 de lucrări științifice la conferințe naționale și internaționale și reviste. Ea este membru în următoarele organizații: EFMI (European Federation of Medical Informatics), unde este chair in grupul de lucru HIIC (Health Informatics for Interregional Cooperation) și secretar SRIM (Societatea Română de Informatică Medicală).

Ș.l.dr.Eng. Mihaela Crișan-Vida is a lecturer at Automation and Applied Informatics Department, University Politehnica Timișoara, Romania. She finished her PhD thesis in 2012 in Computer and Information Technology domain. She published more than 45 scientific papers in national and international conferences and journals. She is member of the following organizations: EFMI (European Federation for Medical Informatics), where is chair of HIIC Working Group (Health Informatics for Interregional Cooperation) and secretary of RSIM (Romanian Society of Medical Informatics).

 

Evenimente

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP