fbpx

Elena Herelea

Elena Herelea

Elena Helerea este profesor universitat dr.ing., titular până în 2017 și în present profesor asociat în cadrul Universităţii Transilvania din Brașov, Facultatea de Inginerie Electrică şi Stiinţa Calculatoarelor, Departamentului de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată.

Cariera sa profesională a a avut o traiectorie ascendentă : mai întâi profesor inginer la Grupul Şcolar de Chimie din Făgăraş (1970-1976), apoi inginer proiectant la Combinatul Chimic din Făgăraş (1976-1977), ca apoi să se dedice activităţilor universitare de educaţie şi cercetare la Universitatea Transilvania din Braşov (din 1977).

In educatie, a promovat noile metode de predare – învăţare, aplicându-le atât în cadrul disciplinelor predate: Electrotehnică, Materiale electrotehnce, Calitatea energiei, Istoria electrotehnicii, Comunicare profesională, cât şi în calitate de Director de Colegiu Universitar Tehnic (1995 – 1997), de Prorector cu activitatea didactică (2004-2008) sau de Director al Bibliotecii Universităţii (2008-2012).

Principalele sale domenii de cercetare sunt: materiale pentru inginerie electrică, calitatea energiei, eficiență energetică, fiabilitate și compatibilitate electromagnetică, educație, istoria tehnologiei. Este coordonator de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității Transilvania din Brașov. Unele din rezultatele cercetării au fost publicate în peste 250 de lucrări în reviste internaționale, lucrările conferințelor internaționale și în cărți.

Este senior membru al IEEE, fost membru în Comitetul Executiv al Secției IEEE România, membru activ al ACER, AGIR, CRIFST, ICOHTEC.

În calitate de coordonator al Grupului de Afinitate „Femeile în Inginerie” din cadrul Secției Române IEEE, a organizat activități (mentorate, ateliere, evenimente online) pentru stimularea accesului femeilor la Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică.

Evenimente

ID Numele evenimentului Durată Data de început
Open Education Week Workshop
2022
4 Ore 03/11/2022

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP