fbpx

Florin Drăgan

Florin Drăgan

Conf. dr. ing. Florin Drăgan este Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara. Cu un doctorat în Automatică și numeroase funcții importante pe parcursul carieri sale academice, printre atribuțiile actuale ale conf.dr.ing. Florin Drăgan se află: Reprezentarea universităţii; Ordonator de credite al universităţii; Coordonarea generală şi conducerea operativă a universităţii; Gestiunea patrimoniului Relația cu mediul economic și sectorul public; Coordonarea dezvoltării strategice pe termen mediu şi lung şi a politicilor globale şi sectoriale; Managementul resurselor și politicilor financiare, evaluare instituțională; Cercetare științifică, inovare, transfer tehnologic; Infrastructură informatică, relații internaționale, imagine și comunicare; Conducerea Consiliului de Administraţie; Coordonarea şi controlul Direcţiei General Administrative; Coordonarea şi controlul Secretariatului General; Coordonarea şi controlul administrativ al Biroului Juridic; Coordonarea şi controlul Direcţiei de Audit Public Intern; Coordonarea şi controlul Compartimentului Control Intern; Coordonarea politicilor de dezvoltare a resurselor umane; Coordonarea elaborării politicilor de investiții; Coordonarea elaborării politicilor de utilizare a patrimoniului imobiliar; Coordonarea politicilor de informatizare; Coordonarea și gestionarea activităților sportive și culturale ale universității; Angajarea şi disponibilizarea din funcţie a personalului; Relaţia cu organizaţiile sindicale şi profesionale ale angajaţilor; Proces de învăţământ, problematica studenţească şi asigurarea calităţii; Relaţia cu organizaţiile sindicale şi profesionale ale studenţilor; Relaţia cu asociaţiile absolvenţilor.

Evenimente

ID Numele evenimentului Durată Data de început
Open Education Week Workshop
2022
4 Ore 03/11/2022

Contact

Bl. Vasile Parvan, nr. 2 B, Etaj IV
Timisoara, Romania

Tel: +40 256 403300

Mail: contact@elearning.upt.ro

DESPRE NOI

Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL), a fost înființat în 1998, ca parte integrantă a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT).
CeL organizeaza specializările – Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Informatică Aplicată, Comunicare și Relații Publice în regim de învăţământ la distanță de ciclu licenţă și Tehnologia Construcțiilor de Mașini în regim de învățământ cu frecvență redusă de ciclu licenţă.

TOP