Home / Educatie / Taxe /

Taxe

Prin Hotararea Consiliului de Administratie al UPT Nr. 29/09.05.2017, se instituie drept taxe de scolarizare in UPT, pentru anul universitar 2017/2018:

Pentru anii de studiu III si IV:

  • - 3.450 lei/an, platibila in 2 transe pentru Informatica, Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Tehnologia Constructiilor de Masini
  • - 2.400 lei/an, platibila in 2 transe pentru Comunicare si Relatii Publice

Pentru anii de studiu I, II:

  • - 3.600 lei/an, platibila in 2 transe pentru Informatica, Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii, Tehnologia Constructiilor de Masini
  • - 2.550 lei/an, platibila in 2 transe pentru Comunicare si Relatii Publice


Plata Taxelor de scolarizare se poate efectua prin virament bancar.
In baza HG nr.146/2002 privind formarea si utilizarea fondurilor derulate prin trezoreria statului si OMF nr. 12352003 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 146/31.10.2002, se dispun urmatoarele:

  • plata taxelor de scolarizare se poate efectua prin virament bancar.
  • dupa efectuarea platii prin virament bancar, platitorul este obligat sa transmita Centrului de ID/IFR si eLearning copia dupa ordinul de plata, astfel incat sa se poata identifica numele platitorului si obiectul detaliat al platii.

 

Titular cont bancar : Universitatea Politehnica Timisoara
Contul bancar utilizat pentru plata taxelor de scolarizare prin virament, este deschis la: "Trezoreria Timisoara, cod fiscal 4269282 ".
Cod IBAN: RO21TREZ62120F330500XXXX.

Mentiuni: nume student, an de studii, specializare