Home / Educatie / Calendar /

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii  |  an 1  -  an 2  -  an 3  -  an 4

Informatica  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Comunicare si relatii publice  |  an 1  -  an 2  -  an 3

Tehnologia constructiilor de masini  |  an 1  -  an 2  -  an 3  -  an 4


Analiza Matematica  |  09:00 - 23 february 2019
I - Info - Prez. II

Sala A106


Analiza matematica  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2
sala A106 
Analiza Matematica  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2

sala A106


Aparate electronice si de masurat  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2
sala B237 
Circuite integrate digitale  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2

sala A316 


Comunicare corporativa  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2

Echipamente Electronice de Interfatare  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2
sala A105 
Fundamente de inginerie Electrica si Electronica  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2

sala 105 


Gandire critica  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2

Limbaje Formale si Tehnici de Compilare  |  09:00 - 23 february 2019
III - Info - Prez. II

Sala B527


Retorica si argumentare  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2

Tehnologia Fabricarii Produselor  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2

Tratamente termice  |  09:00 - 23 february 2019
EX P2

Comunicare in contexte sociale  |  12:00 - 23 february 2019
EX P2

Elaborarea de produs PR cu calculatorul  |  12:00 - 23 february 2019
EX P2

Elemente de automatica  |  12:00 - 23 february 2019
II - Info - Prez. II

Sala A106


Fizica  |  12:00 - 23 february 2019
EX P2
sala A151 Mecanică 
Materiale, Componente si Tehnologie Electronica  |  12:00 - 23 february 2019
EX P2

sala A108


Testarea echipamentelor electronice si de telecomunicatii - ID  |  12:00 - 23 february 2019
EX P2

sala B226